แบบประเมินอุจจาระ

การหมั่นสังเกตอุจจาระของตัวเองทุกวัน เป็นการคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้นแบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ อุจจาระ ที่เป็นลำสวยผิวเรียบคล้ายกล้วยหอม ไม่แข็งหรืออ่อนยุ่ยจนเกินไป ถือว่าเป็นรูปทรงอุจจาระที่สมบูรณ์และสุขภาพดีที่สุด หากพบว่าอุจจาระมีสี กลิ่น หรือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

เริ่มทำแบบประเมิน

แบบประเมินอุจจาระ
ข้อ 1 / 7


1. อุจจาระกับน้ำในชักโครก

2. ความนิ่ม-แข็งของอุจจาระ

3. ปริมาณของอุจจาระ

4. จำนวนครั้งที่อุจจาระ

5.  สีของอุจจาระ

6. กลิ่นของอุจจาระ?

7. ลักษณะของอุจจาระ

ผลการประเมินอุจจาระ


สารอาหารที่แนะนำ

  1. อุจจาระ ที่เป็นลำสวยผิวเรียบคล้ายกล้วยหอม ไม่แข็งหรืออ่อนยุ่ยจนเกินไป ถือว่าเป็นรูปทรงอุจจาระที่สมบูรณ์และสุขภาพดีที่สุด หากพบว่าอุจจาระมีสี กลิ่น หรือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
  2. ไม่รับประทานอาหารที่ย่อยยาก ไขมันสูง แนะนำเลือกรับประทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ ส่งผลให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
  3. ดูแลเรื่องขับถ่ายในชีวิตประจำวันให้สม่ำเสมอ หมั่นสังเกตว่าการขับถ่ายของเราเป็นอย่างไร ลักษณะอุจจาระที่ออกมานั้นสุขภาพดีไหม นุ่มนวล สีสวย ไม่แข็งและไม่กะปริดกะปรอย หรือเป็นเม็ดขนุน
  4. เพื่อให้ระบบการทำงานของลำไส้ดีขึ้น ต้องหมั่นออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นให้ลำไส้ได้เคลื่อนไหว ทำงานมีประสิทธิภาพ
  5. ถ้าพบลักษณะการถ่ายเป็นน้ำเหลวบ่อยๆ อาจจะมีปัญหาจากการทานอาหารที่รสจัดเกินไป หรืออาหารอาจไม่สะอาด ถ้าถ่ายเป็นอุจจาระแข็งๆ อาจจะบาดรูทวารจนอุจจาระมีเลือดปนได้ ระวังจะเสี่ยงเป็นโรคท้องผูกจนเลยไปจนถึงริดสีดวงทวารได้

สารอาหารที่แนะนำ

  1. ใยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ (Prebiotics) จะเป็นอาหารของเชื้อแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ ทำให้แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เติบโตได้ปกติ ส่งผลให้สมดุลระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ลดอาการท้องผูกและลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่
  2. โพรไบโอติกส์ (Probiotics) ช่วยปรับสมดุลลำไส้ ช่วยส่งเสริมสภาวะที่ดีในลำไส้ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคทางเดินอาหาร
ทำแบบประเมินอีกครั้ง หน้าหลัก