แบบประเมิน น้ำหนักส่วนเกิน

BMI (Body Mass Index) หรือ ค่าดัชนีมวลกาย คือตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมินสภาวะของร่างกายว่า มีความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป

เริ่มทำแบบประเมิน

แบบประเมิน น้ำหนักส่วนเกิน


กรอกข้อมูล

  • น้ำหนัก(กก.)
    ส่วนสูง (เซนติเมตร)

ผลการประเมินน้ำหนักส่วนเกิน


ทำแบบประเมินอีกครั้ง หน้าหลัก