แบบประเมินภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic Rhinitis Checklist)

ยาลอราเซแพม (Lorazepam) หรือยาเอติแวน (Ativan) ใช้รักษาอาการวิตกกังวล (Anxiety) อยู่ในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepines) ออกฤทธิ์ที่สมองและระบบประสาทส่วนกลาง มีผลทำให้เกิดการสงบระงับ (Calming effect) โดยยาจะไปปรับสารเคมีตามธรรมชาติของร่างกายให้ดีขึ้น ซึ่งเรียกสารนั้นว่า GABA (Gamma-aminobutyric acid) เป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยผ่อนคลายและบรรเทาความเครียด วิตกกังวล และความกลัว

เริ่มทำแบบประเมิน

แบบประเมินภูมิแพ้ทางจมูก (Allergic Rhinitis Checklist)
ข้อ 1 / 6


1.อาการทางจมูก
มีอาการต่อไปนี้ 2 อาการขึ้นไปและมากกว่า 1 ชั่วโมง แทบทุกวัน

1) คันจมูก
2) จามติดๆกัน
3) น้ำมูกใส
4) คัดแน่นจมูก

2.คุณมีอาการคัดจมูกบ่อยแค่ไหน

3.คุณมีอาการจามติดๆกันบ่อยแค่ไหน

4.คุณมีอาการน้ำมูกใสบ่อยแค่ไหน

5.คุณมีอาการคัดแน่นจมูกบ่อยแค่ไหน

อาการอื่นๆที่อาจพบร่วมด้วย
มีอาการอย่างน้อย 1 อย่างร่วมด้วย

1)โรคภูมิแพ้อื่นๆ เช่น ภูมิแพ้ทางตา ผิวหนัง โรคหืด
2)มีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว
3)การรับกลิ่นลดลง
4)อาการนอนกรน
5)น้ำมูกไหลลงคอ ไอเรื้อรัง
6)หูอื้อ มีเสียงในหู

ผลประเมินการเป็นภูมิแพ้ทางเดินหายใจ


ทำแบบประเมินอีกครั้ง หน้าหลัก