แบบประเมินตามวัย 0-9 ปี
ข้อ 1 / 4


1. เพศ

2. ทานผัก ผลไม้ น้อยกว่า 400 กรัม (4 ขีด) ต่อวัน

3. ทานมังสวิรัติ หรือ รับประทานเนื้อสัตว์น้อย

4. ปัญหาหวัดภูมิแพ้
4.1 คันจมูก

4. ปัญหาหวัดภูมิแพ้
4.2 จามติดๆกัน

4. ปัญหาหวัดภูมิแพ้
4.3 น้ำมูกใส

4. ปัญหาหวัดภูมิแพ้
4.4 คัดแน่นจมูก

ผลการประเมิน


คำแนะนำการดูแลสุขภาพ สำหรับเด็ก 0-9 ปี

  1. ควรเลือกการเลี้ยงด้วยนมแม่ในช่วงเด็กทารก ให้ได้นานที่สุดอย่างน้อย 6 เดือน จะช่วยป้องกันไมให้ลูกเล็กเจ็บป่วยบ่อย
  2. ถ้าคุณพ่อ หรือคุณแม่สูบบุหรี่ พยายามอย่าให้มีควันบุหรี่ในบริเวณที่ลูกอยู่ เพราะควันบุหรี่จะก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมและปอด ของลูกได้มากเท่าๆกับของผู้ที่สูบ
  3. พยายามรักษาสุขอนามัยในบ้านให้มีมาตรฐานสูง เช่น การหมั่นล้างมือให้สะอาด ทั้งก่อนและหลังการรับประทานอาหาร สอนลูกให้ไม่เอามือเข้าปาก หรืออมสิ่งของต่างๆ ที่ไม่สะอาด ข้างนอกบ้าน
  4. พยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พาออกกำลังกายมารับอากาศบริสุทธิ์ ที่มีการถ่ายเทดี เช่น เดินในสวนของหมู่บ้าน หรือ สวนสาธารณะ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะถือโอกาสออกกำลังกายกลางแจ้งไปด้วย ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี
  5. เอาใจใส่กับอาหารที่ทาน การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และได้สมดุลทางโภชนาการเท่านั้น ที่จะทำให้สุขภาพเด็กแข็งแรงสามารถรับมือกับเชื้อโรคต่างๆ ได้
  6. พยายามให้ลูกมีเวลานอนที่เพียงพอ ควรฝึกลูกให้เข้านอนแต่หัวค่ำ และมีเวลานอนที่มากพอตั้งแต่เล็ก จะทำให้ลูกเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่และไม่ค่อยเจ็บป่วย
  7. พยายามให้ลูกได้รับวัคซีนต่างๆ ตามเกณฑ์อายุ ซึ่งจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก มีความสามารถในการต่อสู้และขจัดการติดเชื้อนั้นออกไปจากร่างกาย
  8. อย่าพยายามรักษาลูกเอง ในกรณีที่มีการเจ็บป่วย ควรปรึกษาแพทย์
ทำแบบประเมินอีกครั้ง หน้าหลัก